Head kodulehe külastajad!

Eesti Lambakasvatajate Ühistu asutati 14.aprillil 2016 aastal Võrus.

Ühistu asutati eesmärgiga suurendada lambakasvatajate tulukust lammaste kasvatamisel. Tulukuse suurendamise all peame silmas seda, et lambakasvatajad ise korraldavad läbi ühistu lammaste realiseerimist ja lammaste kvaliteediomaduste parandamist, mistõttu survestatakse hindade kujunemist turul lambakasvatajale sobivas suunas.

Tegu on klassikalise legaalse võimalusega lambakasvatajal sekkuda turul toimivatesse protsessidesse olles ühistu kaudu ise nende protsesside mõjutaja. Jõuame oma eesmärkideni kui meie taha koondub arvestatav kogus lambakasvatajaid.

Lammaste kvaliteeti on vaja tõsta. Ühistu roll on pakkuda abi lammaste kvaliteedi tõstmisel -ühtlustamisel. Suur probleem on lammaste turustamine. Ühistu ei hakka kauplema ainult siseturul, vaid seome oma tegevuse kogu Euroopa Liidu turuga viies lambad ja tulevikus lambatooted lõpptarbijani.

Plaan on pikaajaline. Aastatega püüame välja arendada erinevad lambakasvatamise kontseptsioonid, mille raames kasvatatavad lambad leiavad omale kindla, stabiilse turu.

Eesti on Euroopa Liidu riikide seas kõige rohumaade rikkaim riik, oma looduslike võimaluste poolest saaksime kasvatada miljoneid lambaid.

Olete kodulehel, mis on eelkõige mõeldud lambakasvatajatele, tahame selle kujundada huvipakkuvaks instrumendiks ühistu info vahendamisel liikmetele ja avalikkusele.

Kutsume endaga liituma lambakasvatajaid üle Eesti, ühinegem ühiste eesmärkide nimel!

 

Lugupidamisega

Sulev Kraam, lambakasvataja

Eesti Lambakasvatajate Ühistu

Nõukogu esimees