Olukorra kirjeldus

Eestis pole ainult teenuse osutamise otstarbelisi tapamajasid. Tapamajad, kellel on vastavate loomade kohta tapmiseks tegevusluba, käitlevad loomi valdavalt oma tootete tarvis tooraine saamise eesmärgil.

Need loomakasvatajad, kes soovivad oma kasvatatud loomi lasta tappa , võttes tapetud looma liha omale tagasi on suhteliselt suure probleemi ees, sest tapamajad ei võta teenustööna loomi tappa, sest see ei ole nende äriplaan.

Lammaste koguarvust kolmandik kasvatatakse Lõuna-Eestis, mistõttu siin on see probleem üks kõige suuremaid, mistõttu asukoha poolest oleks just siia õige planeerida teenustapamaja.

 

Projekti eesmärk:

Likvideerida turul valitsev olukord, kus loomakasvatajatel pole kohta kus oma loomi lasta tappa teenustööna. Käivitada teenustapamaja.

 

Projekti oodatav tulem:

Lamba- ja veisekasvatajate poolt toodetud lihatoodete hulk on kasvanud, avaturgudel ja poodides on lambaliha ja veiseliha tooted saadaval.